FANDOM


או בקיצור: קרופניק - נהג הסירה בפיפוש 1, מטורף ולא מבין מהחיים שלו,

מי שלא סיים את פיפוש 1 לא לקרוא!!!!!!!!!!!!!!!

לאחר שפוצץ את הספינה הוא נפגש שוב בפיפוש חלום שהתגשם.                                        

                                  

קרופניק בפיפוש 1  הוסיפו תמונות!       קרופניק בחלום שהתגשםעריכה

עריכה