FANDOM


דובי נאכס הוא פיראט שמופיע במשחקים "פיפוש 1" ו"פיפוש 2" . לדובי יש שני אנשי צוות : עזר ויצמן (המבוסס על הנשיא עזר ויצמן ועדנה.

ב"פיפוש 1" הוא מופיע במלואו ביום השלישי ,כשבשני הימים הראשונים הוא וציוותו מסתתרים במחסן ואפשר לראות שם רק את עינו של דובי בימים האלה, ומשתלט על הספינה.

ביום הרביעי הוא מקבל בחזרה את היהלום מידיו של עדנה, לאחר שזה נפל לו על הראש. דובי שם את היהלום חזרה במקומו הטבעי, עד שנגנב על ידי ישורון 2000.

לכאורה נראה שהוא מת בפיצוץ בסוף היום החמישי.

ב"פיפוש 2" מתגלה שהוא אחד הניצולים בפיצוץ, כאשר הוא איבד רק את משקפיו שם. הוא הדמות שמדברים כשנכנסים לתוך הקרע בספינה. אחרי שמוצאים לו את המשקפיים, הוא משתלט על הסירה שבא פיפוש הגיע אליו ונמלט למקום משם.