FANDOM


Stub מאמר זה זקוק להרחבה
מאמר זה זקוק למחקר נוסף, הוספת תמונות ו\או הוספת נתונים. ביכולתך לעזור לויקיפיפוש ע"י עריכתו.
Stub

לאחר התפוצצות הספינה חזי שחה לעבר הרפסודה של קצלה ונחצ'ה.

יום 1עריכה

יום 2עריכה

יום 3עריכה