FANDOM


צוציק הוא דמות שככבה ב"פיפוש 1", "חלום שהתגשם" ובגרסת הפיילוט של "בטשת מואב". ב"פיפוש 1" דיבב אותו דודו זר

ובגרסת הפיילוט של "בטשת מואב" דיבב אותו צביקה פורמן .

צוציק הוא הרוצח במשחק הראשון של פיפוש , וכמו הוא מתואר כחובב משחק שקספירי, וכמו כן מוצג שהוא עובד מע"צ כשמתעב את מעסיקו מר קוציניו.

ב"פיפוש 1" את צוציק רואים לראשונה שמתכננים לצאת מהחדר של פיפוש עצמו , שם הוא מוצג כמעריץ נלהב של המשחק "בתככי הרייטינג" בכלל ושל פיפוש בפרט. כשמגיעים לחדרו אפשר לפלח את כל כספו (ועל הדרך גם את תעודת הפנסיונר של סבו) וכמו כן יש לו בחדר ארון אשר בו צוציק אינו מרשה לכם להציץ ביום הראשון.

בליל הרצח הראשון, צוציק מנדב את פיפוש, בעל כורחו, לפתור את תעלומת הרצח.

ביום השני מנדב את עצמו להיות השוליה של פיפוש בפתירת המקרה. ביום השלישי במהלך קרב על הספינה פיפוש מעיף לצוציק את הלסת ומותיר אותו אילם במשך אותו היום, כאשר ביום הרביעי צוציק מעיף לפיפוש את הראש ובריז'יט מארגנת לפיפוש דלי בתור ראש חלופי.

בסוף היום החמישי מגלים שהרוצח היה צוציק (לפי החשד של פיפוש בכל הזמן הזה): כאשר מתגלה שבארונו היו מספר סטים דומים לבגדי היום יום שלו, כאשר אחר הרצח (שבו לקורבן כביכול היה את היהלום) הוא היה תר אחר היהלום לשווא.

והסיבה שהוא הפך לשולייתו של פיפוש היא לברר עמו היכן היהלום נמצא ושפיפוש עצמו לא יחשוב לחקור אותו.

המניע לרצח היא שהיהלום נפל כנראה ממטוס על ראשו של צוציק, כשעבד בביוב, שרצה לשמור אותה אצלו, אך השלטונות היו תכניות אחרות עבור היהלום. במבזק החדשות שאותו רואים אם לוקחים את הקלטת מחדרו של צוציק ,מסופר על היהלום , כששמו של צוציק לא מוזכר שם. כשהוא שמע שהיהלום נמצא בספינה של קרופניק הוא התחזה לנוסע.

ב"חלום שמתגשם" מוצג שיש קרב עמו ועם טופי (הרוצח מ"פיפוש 2 ") .

בגרסת הפיילוט של "בטשת מואב", שהיה אמור להיות משודר בערוץ "פוקס קידס", הוא מוצג עדיין כמעריצו של פיפוש כשהוא מלווה בכלב ומוצג כתושב הישוב.