FANDOM


ואלה אנשים הגעתי ממש לסוף אני רק לא יודעת איפה להרכיב את המטוס?

מצאתי פה באתר של פיפוש שאומרים ש -- ספוילר --

צריך להרכיב אותו אחרי שעולים על הרכבל, אבל איפה בדיוק, לא הבנתי? נכון אחרי שעולים לרכבל המסך הראשון זה השומר, המסך השני (כשלוחצים ימינה) זה כזה שביל עם סלע אחד קטן משמאל וסלע אחד גדול מימין ובאמצע שביל וקצת אחרי השביל הבור איפה שחפרתם כדי להוציא את המפתח? אז ניסיתי להקליק את כל אחד ואחד מחלקי המטוס (נעליים אורטופדיות, מנוע, ג'ויסטיק, קפיצים, ג'וריקן דלק, פרופלור, מפתח התנעה, רוטור סיבובי, כסא מספר 1, כסא מספר 2) על שלושה איזורים שונים בשביל (קצה ימין, קצה שמאל ובערך באמצע) וכלום לא קורה? איפה ואיך צריך להרכיב את המטוס? קיביניאמט מפיסטו! (גם ניסיתי ללחוץ את החלקים על פיפוש עצמו)

אתה צריך ללכת למסך הזה איפה שיש את הכניסה למנזר, ואז תעבור עם העכבר בצד הימני של המסך ואז יש חץ ימינה, ואז תגרור תחלקים על המסוק :) -דניאל עבדו