FANDOM


פטרישה אמה של רינתי מפיפוש 2 לאורך המשחק היא מוצגת כמי שמנסה לשדך לחזי פיפוש את ביתה אך ללא הצלחה[כמעט] בנוסף לכך היא משוגעת וחסרת מודעות עצמית למעשיה ואדישה. מאופיינת בחיבה לכסף ולגברים[בניגוד מוחלט מילדתה]נשואה נגד רצונה לחסיה שגם הוא מופיע במשחק. בקומיקס מנסה לשדך את פיפוש לרינתי , בגלל צוואה של הסבים שלהם. אך הדבר מתגלה כסתם תרגיל . מופיעה בחלום שמתגשם בהופעת קמע.