FANDOM


מרפי בראון הוא דמות מפיפוש 2 הוא אינו מסתדר כל כל איתו או אם שאר כל הדמויות. מרפי בראון הוא שחור למרות שמוצאו לא ידוע הוא עצבני סרקסטי ומתנשא ובעל חוסר שלמות עם הזהות שלו הוא מחפה על כך בכך שהוא לוקח על עצמו את תפקיד הגזען רק שהוא גזען כלפי הלבנים ומאשים אותם בחוסר הצלחתם של בני זהותו מרפי הוא זה שמפעיל את הרכבל באי.