FANDOM


מרג'ורי קול רם הוא מדען המופיע בפיפוש אחד ו"חלום שמתגשם" וכן ,גם בקומיקס , ומכונה "צנון יבש". הוא מגדל את אחיינו ישורון ורואה בו "ילד פלא בתום המדע". מרג'ורי מרבה להשתמש בדימויים לאחר כל משפט שהוא אומר.

הוא מטיל עליו כל מיני משימות על מנת לבדוק את רמת משכלו ומונע ממנו להתערבב עם ההמונים מכיוון שהם ישפיעו עליו לרעה . הוא ואחיינו ישורון מופיעים לראשונה בתחילת המשחק של פיפוש והם האנשים השניים שעימם פיפוש מנהל שיחה אחרי הקפטן. מרג'ורי הוא גם ממציא שבין היתר המציא מכונה שמצילה אנשים מטביעה וכן רובוט בשם "ישורון 2000" שמטרתו היא להתביית על היהלום . בערב יום הרביעי הוא וישורון מכינים מופע באולם הריקודים ,שכל מטרתה מסתבר הוא פעולת הסחה בזמן שישורון אלפיים גונב את היהלום. בלילה של אותו יום פורצת מריבה בין ישורון ומרג'ורי וישורון לוקח את היהלום מתוך זעם. מרג'ורי ,לאחר מכן, נרצח כשהוא מושפרץ לתוך חדרו של פיפוש.
ב"חלום שמתגשם " מצויין שמרג'ורי קם לתחייה ללא שום הסבר עלילתי ,ושהוא יודע גרמנית ,ומסתבר שפריץ פון בזזז והוא חברים ותיקים (דבר שסותר את ההיכרות של שניהם בפיפוש אחד ). במשחק שלו ושל ישורון עליהם לטפל בבקטריה ע"י נוגדן שלהם.

בקומיקס הוא עורך מסיבה לרגל נוסחה שהמציא ,שמתגלה שהוא לא נוסה על אף אחד.