FANDOM


חזי פיפוש

  • "פיפוש חזי, שחקן, בדרן ומפעיל בובות אצבע."
  • "מאיפה שאני באתי היו לוקחים טיפוסים כמוך וטובלים אותם בנפט מוצק, ואני עוד מצפון משכנות שאננים! אל תשאל מה היו עושים הדרומים!"
  • "אני וקונרי ככה! הוא אפילו מרשה לי לקרוא לו סר קונרי הנכבד."

קפיטלומיהו קרופניק

  • "ככה זה, אני אומר מה שיוצא, פעם אני ענן קולנימבוס, פעם אני חסר נימוס, פעם אני קרופניק! פעם אני ספוטניק! ווי! ככה זה, כיף להיות חציל, כיף להיות קליל! כיף להיות חנוכיה עם נרות, כיף להיות עוגת פירות!"
  • "תדע לך שזה הולך המבצעים האלה, כן, אני פעם נכנסתי לסופר, היה שם מבצע-קנה שניים שלישי חינם אז קניתי ויצאתי אם שלושה סופרים, פתחתי רשת."