FANDOM


חתולי צנש הינו מדריך טיולים שהופיע במשחק השני והשלישי של פיפוש מוצג כסטאריוטיפ של מדריך טיולים הך במקום להסביר לאנשים על דברים הוא כל הזמן עסוק בלחפשם לשרבט כל מיני משחקי מילים מזבל לאנשים בשכל מתנהג בצורה אווילית ומוזרה וחושב שכולם ילדים הך בעצם את כולם