FANDOM


הנרי סטים הוא המכונאי של האוניה שמככב ב"פיפוש אחד" וב"חלום שמתגשם",מתואר בתור מישהו שמדבר על עצמו בגוף שלישי וחקיין חובב, חולק מיטת קומתיים עם בריז'יט בחדרם . בליל יום ראשון הוא נרצח על הגלגל ,כיוון שהוא ברח באמצע הערב הראשון מהטרקלין וכשבאותו זמן נגנב היהלום ,הוסק בטעות שהוא הגנב , אך למעשה זה היה אפי "הלולו" שעשה את זה. כשהוא על הגלגל הוא תואר שם בתור מישהו שמדבר לאחר מותו ובשאר ימי המשחק נראה עדין על הגלגל.

ב"חלום שמתגשם" הוא מופיע במשחק של קרופניק ,כשהוא רוכב על חתיכת גבינה.