FANDOM


פתרום לתככי הרייטינג

אני מציע קודם כל ללמוד איפה כל חדר וחדר של האורחים. אז בואו נתחיל.

הערות: לא חייבים לקרוא את הבדיחות אבל חייבים לקרוא את הפתקים.

יום א':

1. אתם כעת נמצאים בקבלה, לחץ על הספה ותצא בדיחה, קרא אותה. 2. לחץ על האישה שליד הקבלה, דבר איתה. תשובות: (מימין לשמאל) 1,3,3

3. אחר כך תצטרכו לבחור נשק, בחרו באיזה נשק שאתם רוצים, הרי כל דבר יפגע בה. 4. אחר כך לחץ על מנהל המלון, דבר איתו. תשובה: 4

5. קח את המפתח, תתכוון ללכת אבל המנהל ידבר איתך שוב. תשובה: 4

6. צא מהקבלה.


המשך... 1. לך למעלית, תהיה לך הודעה של script eror לחץ על כן תמיד שאתה עולה במעלית ומופיעה לך הודעה זו. 2. עלה לקומה 1. 3. במסדרון של קומה 1 יש מנורות, לחץ על המנורה האמצעית ויצא ממנה פתק, קח אותו. 4. כנס לדלת הראשונה משמאל (הבית שלך).


החדר של אלימלך: 1. לחץ על הקלסר הכחול שליד הטלוויזיה, עיין בו ולמד על הדמויות. 2. צא מהחדר.


המסדרון: 1. לחץ על F10 כדי להגיע לקבלה. 2. אחרי שהגעת לקבלה צא ממנה ולך במורד המדרגות, הגעת לפיוטו. 3. מהפיוטו לך לקלאב (מועדון, דלת אדומה עם וילון).


הקלאב: 1. לחץ על קשר הוילון בצד שמאל ותיפול בדיחה, קרא אותה. 2. צא מהקלאב ותגיע שוב לפיוטו.


הפיוטו: 1. לחץ על אחד מהמושבים של הכיסאות ותיפול בדיחה, קרא אותה ולך למכונות מחשב.


מכונות מחשב: 1.מול מכונות המחשב יש שטיח אדום, לחץ על הפינה העליונה הימנית של השטיח ותצא בדיחה, קרא אותה. 2. לך שמאלה לשירותים.


השירותים: 1.לחץ על אחת מהאסלות לגברים ויצא פתק, קח אותו. 2. צא מהשירותים, תגיע לפיוטו, מהפיוטו לך לחדר האוכל.


חדר האוכל: 1. לחץ על התמונה עם הארובות של חדרה, תצא ממנה בדיחה, קרא אותה, לך לשולחן השניה עם המפה הורודה, לחץ על התמונה עם האישה, יצא ממנה פתק, קח אותו, צא מהמטבח, תגיע לפיוטו ועלה לחדרך.


החדר של אלימלך: 1. לחץ על המרפסת, לחץ על הבריכה. תשובה: "כן, עכשיו!" והופ הגעת לבריכה.

  • אני יודע שאפשר ללכת לבריכה גם דרך הלובי אבל גדי שיחון נמצא שם וכשאני פוגש אותו שם המשחק נתקע.


הבריכה: 1. ליד התיק של אלימלך יש כוס עם קש, לחץ עליה ותצא ממנה בדיחה, קרא אותה. 2. לך לים, לחץ על אחת מן האבנים האפורות ותצא מאחת מהן בדיחה, קרא אותה. 3. חזור לבריכה, חכה בבריכה עד השעה 10:00. 4. בשעה 10:00 לך ללובי.


הלובי: 1. לחץ על המושב האמצעי בספה השמאלית ותצא בדיחה, קרא אותה. צא מהלובי ולך לקבלה.


הקבלה: 1. חכה בקבלה עד השעה 11:00. 2. בשעה 11:00 לך למכונות מחשב, פייר קורפט יהיה שם והוא ידבר איתך. תשובות: (מימין לשמאל) בחר באיזה נקניק שאתה רוצה,1,2

3. צא ממכונות מחשב ועלה לחדר של אלימלך.


החדר של אלימלך: 1. חכה עד השעה 12:30. 2. בשעה 12:30 תיכנס למרפסת וקפוץ לבריכה.


הבריכה: 1. לך למקום השיזוף, בובו ניצוץ יהיה שם וגם כמה בנות. 2. דבר איתו. תשובות: (מימין לשמאל) 3,1,1,קח את הדברים שהוא נותן לך.

3. צא ממקום השיזוף ולך ללובי.


הלובי: 1. בלובי יהיה נגן פסנתר. 2. דבר איתו. תשובות: (מימין לשמאל) בחר נשק,4

3.צא מהלובי ולך לשירותים.


השירותים: 1. דבר עם האיש שנמצא שם. 2. תישאר בשירותים לכמה דקות, יופיע שני אנשים וידברו. 3. הקשב לשיחה. 4. חכה עד השעה 13:00. 5. בשעה 13:00 צא מהשירותים ולך לבריכה.


הבריכה: 1. בבריכה יופיע שרירן. 2. דבר איתו. תשובות: (מימין לשמאל) 1,1,1,3

3. נסה לנצח אותו במכות. 4. לך ללובי וחכה עד השעה 15:30. 5. בשעה 15:30 לך לקלאב.


הקלאב: 1. בקלאב יהיו שני אנשים, הם ידברו בינהים. 2. הקשב לשיחה. 3. תישאר בקלאב וחכה עד השעה 16:00. 4. בשעה 16:00 לך לפיוטו.


הפיוטו: 1. הקשב לשיחה. 2. עלה לחדר של אלימלך.


החדר של אלימלך: 1.גש לטלפון, תתקשר למשטרה ותבקש מידע עבור זהבהבת. 2. בשעה 16:30 היא תדבר איתך. תשובות: (מימין לשמאל) 1,2

3. חזור לחדרך וחכה בחדרך עד השעה 19:00. 4. בשעה 19:00 תגיע ישר לקלאב.


הקלאב: 1. שב בשולחן של מנהל המלון. 2. אחרי כמה דקות גולי הדי ג'יי ישאל: "מי גר בבת-ים?" תשובות: (מימין לשמאל) 2,3

3. בחר בברלה זמר שיקום לשיר. 4. בחר בדרורה שתקום לשיר. 5. ואז יפנו אליך. תשובות: (מימין לשמאל) 1,2,3

תשובות לאחר הרצח: (מימין לשמאל) 3,1,3

6. אחרי התשובות הגעת לחדרך.


החדר של אלימלך: 1. צא למרפסת, הסתכל בחלונות של כל אחד מהאורחים, צפה גם במכלית של בייבי נתן. 2. חזור למיטה, צפה בטלוויזיה בכל הערוצים. 3. לך לישון.

סוף היום הראשון.

יום ב':

1. אתה כעת נמצא בחדר של אלימלך. 2. הטלפון יצלצל, דבר עם המורה שלך לשעבר. תשובה: 1

3. תופיע פצצה בחדר שלך ואתה צריך למצוא אותה. אז איפה היא מוחבאת. 4. הפצצה מוחבאת מאחורי הרגל של המיטה בחדר של אלימלך. פשוט תלחץ על הרגל של המיטה והפצצה תיתגלה. 5. גילית את הפצצה? יופי, עכשיו פשוט תחתוך את החוט הכחול. 6. הפצצה נוטרלה. 7. משם תגיע ישר לחדר האוכל.


חדר האוכל: 1. מלא לך בצלחת אוכל ושב לאכול עם מנהל המלון. 2. הוא ידבר איתך. תשובות: (מימין לשמאל) 1,2,2,3,2

3. צא מחדר האוכל ולך לשירותים.


השירותים: 1. פתח את הדלת ויצא ממנה פתק, קח אותו. 2. צא מהשירותים ולך למכונות מחשב.


מכונות מחשב: 1. מול מכונות המחשב יש שטיח, שולחן וכמה כיסאות. 2. לחץ על הכיסא התחתון ותצא ממנו בדיחה, קרא אותה. 3. צא ממכונות המחשב ולך לפיוטו.


הפיוטו: 1. בצמחיה לחץ על הצמח השמאלי ותצא בדיחה, קרא אותה. 2. לך לחדר האוכל.


חדר האוכל: 1. לחץ על השולחן השמאלי העגול, תצא ממנו בדיחה, קרא אותה. 2. לך לשולחן המרובע האדום השני, לידו יש שלט, לחץ עליו וממנו יצא פתק, קח אותו. 3. צא מחדר האוכל ולך לקלאב.


הקלאב: 1. לחץ על השלט ותצא ממנו בדיחה, קרא אותה. 2. צא מהקלאב ולך לקבלה.


הקבלה: 1. לחץ על הפסל, ותצא ממנו בדיחה, קרא אותה. 2. לך למעלית ועלה לקומה 1.


קומה 1: 1.לחץ על העציץ ויצא ממנו פתק, קח אותו. 2. תתקתק בחדר מס' 401, אם אין אף אחד בחדר, אז פרוץ אליו (לחדר).

חדר 401: (החדר של גדי שיחון) 1. פתח את המגירה שליד המיטה וקח ממנה את הכרטיס של ניקי טורס. 2. קח מהשידה השחורה פתק ועליו סימן של נשיקה. 3. לחץ על כל מיני מקומות עד שלא תמצא כלום. 4. צא מהחדר ורוץ לחדר 205.


חדר 205: (החדר של ברלה זמר) 1. לחץ על החולצה הירוקה שעל הארון ויצא ממנה בקבוק, קח אותו. 2. פתח את המגירה שליד המיטה, פתח אותה שוב ויצא ממנה פתק, קח אותו. 3. לחץ על כל מיני מקומות עד שלא תמצא כלום. 4. צא מהחדר ופרוץ לחדר 1038.


חדר 1038: (החדר של זהבהבת) 1. לחץ על המראה, תראו פתאום כספת. 2. לחץ על כל מיני מקומות עד שלא תמצא כלום. 3. צא מהחדר ופרוץ לחדר 201.


חדר 201: (החדר של בובו ניצוץ) 1. לחץ על הוילון בצד השמאלי ויצאו משם זוג עגילים ורודים (של דרורה) קח אותם. 2. לחץ על התמונות הקטנות, מתמונה אחת יצא פתק בצבע חום, קח אותו. 3. לחץ על כל מיני מקומות עד שלא תמצא כלום. 4. צא מהחדר ופרוץ לחדר 254.5


חדר 254.5: (החדר של דרורה) 1. לחץ על הכובע, יצא ממנו פתק, קח אותו. 2. לחץ על כל מיני מקומות עד שלא תמצא כלום. 3. צא מהחדר ופרוץ לחדר 200.


חדר 200: (החדר של פייר קורפט) 1. קח את הכרטיס מהמגירה האמצעית שבשולחן. 2. לחץ על כל מיני מקומות עד שלא תמצא כלום. 3. צא מהחדר ולך ללובי בשעה 10:25.


הלובי: 1. פייר קורפט יהיה בלובי כשתלך לשם. 2. דבר איתו. תשובות: (מימין לשמאל) 3,3,1,1,וצלם אותו.

3. בספות שליד הקיר לחץ על הספה, יצא ממנה פתק, קח אותו. 4. ליד הספות הקורובת מאוד אליך, לחץ עליהן או על הספה ותצא בדיחה, קרא אותה. 5. צא מהלובי ולך לבריכה. בובו ניצוץ יהיה שם.


הבריכה: 1. בובו ניצוץ ידבר איתך. תשובות: (מימין לשמאל) 3,1

2. בבריכה לחץ על הכיסא הימני הכתום ויצא ממנו בדיחה, קרא אותה. 3. לך לים, לחץ על הדג ותצא ממנו בדיחה, קרא אותה. 4. לך לאיזור השיזוף, לחץ על הבריכה הקטנה, תצא ממנה בדיחה, קרא אותה. 5. עלה לחדר של אלימלך והתעסק עם הטלפון, התקשר לכל מיני מספרים לקבלת מידע. 6. בשעה 13:20 פרוץ לחדר 215.


חדר 215: (החדר של שמחה לץ) 1. קח את סרטוט הרצח. 2. לחץ על כל מיני מקומות עד שלא תמצא כלום. 3. צא מהחדר וחכה באיזה מקום שתרצה עד השעה 14:00, ובשעה 14:00 לך לשירותים.


השירותים: 1. הקשב לשיחה. 2. אחרי שהשיחה נגמרת, לך לחדר האוכל.


חדר האוכל: 1. דבר עם האיש. תשובות: (מימין לשמאל) 1,2,3

2. צא מחדר האוכל ולך לחדר של אלימלך.


החדר של אלימלך: 1. בתוך החדר של אלימלך תהיה מכונת זמן ותוכל לעשות פגישות עם כל מיני דמויות מהמשחק. 2. בשעה 15:15 לך למכונות משחק.


מכונות משחק: 1. דבר עם דרורה. תשובות: (מימין לשמאל) 1,3,2

2. חכה באיזה מקום שתרצה עד השעה 16:25. 3. בשעה 16:25 לך לקלאב.


הקלאב: 1. דבר עם זהבהבת. תשובות: (מימין לשמאל) 3,3

2. חכה באיזה מקום שתרצה עד השעה 17:00. 3. בשעה 17:00 עלה לקומה 1.


קומה 1: 1. הקשב לשיחה. 2. חכה איפה שתירצה עד השעה 18:00. 3. בשעה 18:00 לך לפיוטו.


הפיוטו: 1. הקשב לשיחה. 2. צא הפיוטו ועלה לחדרך.


החדר של אלימלך: 1. חכה עד השעה 19:00. 2. בשעה 19:00 תמצא את עצמך במיטה. 3. צפה בטלוויזיה בכל הערוצים. 4. צא למרפסת והיסתכל בחלונות של כל אחד מהאורחים במלון, היסתכל גם על המכלית של בייבי נתן. 5. לך לישון.

סוף היום השני.


יום ג' ואחרון:

1. איך שתקום בבוקר הטלפון יצלצל והמורה שלך לשעבר תענה. 2. בחר באיזו תשובה שאתה רוצה. 3. יופיע לך בחדר נחש ותיצטרך להרוג אותו. 4. ניסית להרוג את הנחש ולא הצלחת? אתה מייואש? אל דאגה נתקן את זה.

עשה את הצעדים הבאים : 1. תמזער את המשחק ע"י לחיצה על כפתור על סמל של ארבעה מרובעים (ליד Alt הימני). 2. כנס לתיקיה של המשחק. 3. בתוך תיקיית המשחק ישנו קובץ ושמו BaLaSnake, מחק אותו. 4. בתוך תקיית המשחק יש עוד קובץ ושמו FooD2, צריך לשנות את השם שלו לשם הזה: BaLaSnake 5. אל תסגור את תקיית המשחק. 6. חזור למשחק, תיפסל לנחש ותעבור ישר לקטע הבא, זה כאילו שניצחת אותו. 7. אחרי שעברת את הנחש תמזער שוב את המשחק, כנס לסל המיחזור, תעשה בטל מחיקה ובטל שינוי שם בתיקיית המשחק. 8. זהו.

  • אם לא תעשה בטל מחיקה ובטל שינוי שם לא תהיה לך מוזיקת רקע.

ונחזור לפתרון... אחרי אכילת ארוחת הבוקר תעשה את השלבים הבאים:

להלן רשימת הבדיחות והפתקים שתיצטרך למצוא:

1. בקבלה לחץ על המזרקה. 2. בפיוטו לחץ על המושב הימני. 3. בקלאב לחץ על אחת מן המאפרות. 4. במכונות משחק לחץ על אחד מן הכיסאות. 5. בשירותים לחץ על מכונת הניקוי. 6. בחדר האוכל לחץ על הדג. 7. בחדר האוכל לחץ על השלט. 8. בקומה 1 לחץ על אחת מן המנורות. 9. בלובי לחץ על אחת מן הספות. 10. בבריכה לחץ על המקפצה. 11. בים לחץ על התיבה שבים. 12. באיזור השיזוף לחץ על הכוס.


להלן רשימת הפגישות:

1. בשעה 8:30 בקלאב, תפגוש אורחת חדשה. 2. בשעה 9:00 באיזור השיזוף, דבר עם זהבהבת, תשובה: 3. 3. בשעה 10:00 פרוץ לחדר שמתגוררת בו האורחת החדשה, בחדר לחצו על כל דבר שתגלו. 4. בשעה 11:00 בשירותים, מצאו את החולצה של פייר קורפט בציור. (נמצא ליד האישה). אחר כך פייר קורפט ידבר איתך. תשובה: 3. 5. בשעה 11:30 בלובי, הקשב לשיחה. 6. בשעה 14:00 בבריכה, הקשב לשיחה. 7. בשעה 16:00 במסדרון הכחול, הקשב לשיחה. 8. בשעה 18:00 בחדר האוכל, הקשב לשיחה. 9. בשעה 12:30 במסדרון האדום, דבר עם דרורה. תשובה: 3. 10. בשעה 14:00 בקלאב, דבר עם בובו ניצוץ. תשובות: 2,3,2,1 (מימין לשמאל). 11. בשעה 14:3 במכונות מחשב, דבר עם ברלה זמר. תשובות: 1,2,3,2,1,3 (מימין לשמאל). 12. בשעה 14:55 בחדר של זהבהבת, פרוץ לכספת שלה שנמצאת מאחורי המראה. 13. בשעה 17:00 בלובי, דבר עם שמחה לץ שמתחפש לגדי שיחון. תשובות: 1,1,2,3,1,2,3, (מימין לשמאל).

תיצטרך לתחקר כל אורח בחדר שלו.

חדרים:

חדר 201 - בובו ניצוץ חדר 200 - פייר קורפט חדר 254.5 - דרורה חדר 215 - שמחה לץ חדר 205 - ברלה זמר חדר 401 - גדי שיחון חדר 1038 - זהבהבת חדר 189 - אורחת חדשה

קודים לכספות:

1. הקוד לכספת שבחדר של זהבהבת הוא: 1364

2. הקוד לכספת שבחדר של פייר קורפט הוא: 7472

3. הקוד לכספת שבחדר של האורחת החדשה הוא: 6932

המשך... 1. חכה איפה שאתה רוצה עד השעה 19:00. 2. בשעה 19:00 לך לקלאב.


הקלאב: כולם מתאספים כדי לשמוע מאלימלך אגוז מי רצח את גדי שיחון. והשאלה היא: מי הרוצח? התשובה היא: זהבהבת!

גדי שיחון לא באמת מת, גדי שיחון ביקש מזהבהבת שתעזור לו לביים את הרצח של עצמו בתמורה שהוא הבטיח לה שתגור איתו על ארמון באי בודד!!! היא גנבה מהחדר של פייר את אקדחו וביום הראשון בערב היא כאילו ירתה בו, אבל היא לא באמת ירתה בו אלה סתם ירתה על משהו. ואחר כך היא זרקה את האקדח של פייר קורפט לבריכה. כדי שלא יחשדו בה...