FANDOM


יום 1 עריכה

בדיחה 1:עריכה

 • קצלה?
 • נו מה?
 • תגיד לי מה אתה מתנפל עלי? מה עשיתי לך? לא, אתה כל הזמן, תשים לב פשוט, תשים לב לזה! אתה כל הזמן נגדי! פשוט תרד ממני! תרד!

בדיחה 2:עריכה

 • קצלה, אני רוצה עכשיו לעשות מונולוג, תעשה לי טובה, אל תכנס באמצע.
 • טוב.
 • עוד פעם! עוד פעם! אתה תמיד נתקע לי כמו עצם בגרון! מה?! מה אני יכול לעשות עם זה עכשיו?! באמת, תמיד המשפט הקצר הזה שלך שנכנס לי באמצע... קצלה! קצלה! שתמות קצלה!

בדיחה 3:עריכה

 • קצלה! תראה! יש שם מישהו שמסתכל עלינו!
 • וואו! וואו! או!
 • קצלה נו די! די! קצלה נו די! אין לך סוף, אין לך.

בדיחה 4:עריכה

 • טוב קצלה, אני הולך.
 • בדיוק עכשיו? בדיוק עכשיו מצאת לך זמן? בדיוק כשאני עמוס פה עד הראש? אף אחד לא עוזר, אף אחד לא מושיט יד, תאמין לי מישהו אחר היה מתמוטט. אני מברזל, תאמין לי מברזל. להפך, לא רק שאתה לא עוזר, לא רק שאתה לא עוזר, כן? אתה גם מפריע לי! באמת! תסתכל סביבך, תסתכל סביבך, תראה איך הכל נראה כאן, הכל כמו חירבה, אי אפשר להכניס בנאדם!
 • טוב קצלה, אז אני הלכתי... אין לך בעיה עם זה נכון?

בדיחה 5:עריכה

 • הלו? יש פה מישהו שקוראים לו נחצ'ה?
 • אני לא זוכר... עברו פה כל כך הרבה אנשים... איך הוא נראה?
 • מאין לי לדעת? אני לא הסתכלתי. אני קראתי ת'עיתון!