FANDOM


אפי הלולו הוא דמות של משוגע שמופיע במשחקים "פיפוש 1" , "פיפוש 2" ו"פיפוש 3d" .

בפיפוש אחד רואים לראשונה את אפי בתור תא בקומה השנייה של הספינה , כשהוא מטופל לכאורה של פרנץ פון בזזז הפסיכיאטר. אך למעשה הוא בן למשפחת מלוכה קדומה שיהלום שנמצא על הספינה (לדבריו) שייך למשפחתו, ושהפסיכיאטר הוא למעשה שחקן ששכר.

בערב הראשון יוצא אפי מתאו , באמצעות המפתח שהפסיכיאטר נתן לו עוד מבעוד מועד , והולך לקחת את היהלום ושם תמונה שלו במקום. בהמשך הוא נמצא ביום השלישי משוטט על הסיפון ואז מתפתחת קטטה שבסופה הוא מאבד את היהלום.

ביום האחרון הוא אחד הדמויות שבאמת מתות בסוף המשחק הראשון , כשאת גופתו רואים בחלק של הספינה שנמצא מתחת למים ושומעים אותו מלמל כשלוחצים עליו במשחק השני.

בפיפוש 3d הוא מופיע כמשוגע במדינת פוזפוזמיג'אן, כשעושים עמו תחרות נסיעה בקרוניות במנהרות מתחת לאדמה.