FANDOM


אפי
אפי
מדובב ע"י
-
נראה בפעם הראשונה
נראה בפעם האחרונה
משחק/ים בהם הופיע

איזכורים
{{{אוזכר}}}
שם מלא
אפי
ידוע גם בשם
הלולו
המשוגע
גיל
{{{גיל}}}
תאריך לידה
(בין "פיפוש 1" ל"פיפוש 2")
מקור
{{{מקום}}}
מקצוע
{{{מקצוע}}}
בני משפחה
{{{משפחה}}}
אפי הוא משוגע שנאסר ונמצא בכלא בפיפוש 1 על הספינה של קרופניק.
גופה אפי

גופתו של אפי כפי שנראתה ב "פיפוש 2"

אפי הוא נצר למשפחת מלוכה סודית , אשר תתגלה במהלך המשחק הראשון . הוא והדוקטור יצרו תכנית להשגת היהלום שעל הסיפון.